שירותי נוטריון

בישראל זכאי עורך דין בעל רשיון למעלה מעשר שנים, לקבל הסמכה מיוחדת ממשרד המשפטים לשמש כנוטריון ולבצע פעולות רשמיות כמו אימות, אישור ועריכת מסמכים משפטיים רשמיים, המיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, הן בישראל והן מחוץ לה.

במשרדנו ניתן לקבל שירותים נוטריוניים מגוונים ובהם, בין היתר:

  • אימות חתימות על מסמכים רשמיים הנדרשים על ידי בנקים, רשויות וגורמים פרטיים.
  • אישור רשמי לנכונות תרגום מסמכים באנגלית ובעברית.
  • אימות חתימת צוואה בפני נוטריון, הנחשבת כצוואה הנערכת בפני “רשות” ומחייבת לפי חוק הירושה.
  • אישור הסכם ממון אשר נחתם בין בני זוג לפני הנישואין.
Close Menu